Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vill du läsa mera?
Företagets lönebok
Annan litteratur
Läs mera om lönesamtal och lönesättning

Lönesamtal och lönesättning kräver kunskap och mod.
Kunskap och många tips och praktiska råd finns att hämta i Företagets lönebok. 

Bokens första del riktar sig till företaget och tar upp vilka verktyg företaget kan ge sina lönesättande chefer.
Bokens andra del riktar sig till lönesättande chef. Den beskriver hur chefen sätter mål, följer upp, bedömer prestation och kopplar bedömningen till lön.

Boken tar upp vanliga argument som förekommer i lönesamtal och ger förslag till hur chefen kan bemöta dem.

Det är viktigt att råden i boken anpassas till företagets förutsättningar och till vad företaget vill uppnå med lönesättningen.

Företagets lönebok lönesamtal lönesättning

Vill du bli bättre på att hålla lönesamtal och sätta rätt lön?

Du hittar många goda råd i Företagets lönebok.


TacTix Solutions  i 2021-11-02