Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad är ett lönesamtal?
Det finns olika slags lönesamtal
Samtal i löneprocessen
 

Vad är ett lönesamtal?

Lönesamtalet är ett samtal om lön. I lönesamtalet utvärderas medarbetarens arbetsinsats och resultat och utvärderingen kopplas till medarbetarens lön och löneutveckling. Det är inte i lönesamtalet som medarbetaren ska påverka sin lön utan genom att göra en bra arbetsinsats under året.

Många kollektivavtal har krav på att lönesamtal ska genomföras mellan lönesättande chef och medarbetaren. Avtalen kan också innehålla råd om vad samtalen bör innehålla.

lönesamtal

Vi utbildar och tränar chefer i att hålla bra lönesamtal.


TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02