Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad motiverar dina medarbetare?
Lönen som styrmedel
Fast och rörlig lön
Vad motiverar dina medarbetare?
 

Lönen är en ersättning för det arbete medarbetaren utför i företaget. Rätt lön och lönehöjning kan motivera medarbetarna till goda arbetsinsatser.

Motiveras dina medarbetare av lön och möjlighet till lönehöjning? Eller är det kanske något annat som motiverar?  Det varierar sannolikt från medarbetare till medarbetare och över tid. När lönesättningen anpassas till både företag och medarbetare kan företaget motivera medarbetarna till utveckling och bättre prestationer.

lönesamtal

Vi hjälper dig att skapa en modell för lön och belöning.


TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02