Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Lönepolicy
Bedömningsverktyg
Marknadslöner
Lönepolicy

I lönepolicyn ger företagsledningen sin syn på lön och belöning i företaget. Policyn gör sambandet mellan verksamhet och lönesättning tydligt.

En lönepolicy innehåller grunder och principer för hur medarbetarna lönesätts. Den visar hur medarbetaren kan påverka sin lön. Policyn ger stöd för chefen både vid lönesättningen och vid lönesamtalet. Lönesättningen blir ett styrmedel som bidrar till att företagets mål uppnås.

 

lönepolicy

Dags att revidera lönepolicyn?
Kontakta oss. Vi kan hjälpa er! 


TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02