Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Våra tjänster
Kurser
Lönesättning
Lönesamtal
Utvecklingssamtal

 

Våra tjänster

Lönesättning
Vi arbetar med rådgivning och utveckling av lönesättning i stora och små företag och organisationer.
Exempel på tjänster

  • Ta fram lönepolicy och verktyg för lönesättning.

  • Utbilda och träna chefer i att genomföra lönesamtal och sätta lön.
  • Föreslå praktiska lösningar för en effektiv löneprocess i företaget.
  • Seminarier om prestationsbedömning, lönesättning och lönesamtal.

HR

Vi arbetar med rådgivning och stöd inom HR området.
Exempel på tjänster

  • Ge råd om praktisk tillämpning av kollektivavtal om lön.
  • Modeller och stöd för medarbetarsamtal.
  • Utbilda och träna chefer i att hålla samtal.
 

TacTix Solutions    2021-11-02