Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vill du läsa mera?
Företagets lönebok
Annan litteratur 

En rapport om lönesättning

Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning.  
Johnny Hellgren, Helena Falkenberg, Sofia Malmrud, Anders Eriksson, Magnus Sverke. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2017.

 

lönesättning

TacTix Solutions    2021-11-02