Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Verksamhetsidé
Värderingar
Våra kunder
Våra värderingar
  • Värde för kunden
  • Klokhet och mod
  • Trovärdighet

Vi tar fram modeller och verktyg för lönesättning och lönesamtal som ger värde för kunden.
I våra uppdrag strävar vi efter att stödja chefer i att fatta kloka beslut, ha mod att sätta rätt lön, motivera den och stå för den.
Med öppenhet och tydlighet skapar vi  trovärdighet i lönesättningen.

 

 

 


TacTix Solutions    2021-11-02