Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad motiverar dina medarbetare
Lönen som styrmedel
Fast och rörlig lön
Lönen som styrmedel

Lön som styrmedel förutsätter att chefen gör det tydligt för sina medarbetare på vilka grunder lönen sätts och hur medarbetaren kan påverka sin lön.

Medarbetare som vill ha en bra löneutveckling motiveras till utveckling och insatser som ger resultat. Ett bra resultat för företaget skapar förutsättningar för en bra löneutveckling för medarbetarna.

lön som styrmedel

 


TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02