Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad motiverar dina medarbetare ?
Lönen som styrmedel
Fast och rörlig lön
 

Fast och rörlig lön

Den fasta lönen är ett styrmedel i företaget. Den rörliga lönen kan komplettera och förstärka effekten av den fasta lönen. För att rörlig lön ska fungera som styrmedel är det viktigt att medarbetaren genom sin arbetsinsats kan påverka utfallet.  

Vi har erfarenhet av att ta fram modeller för rörlig lön som ger resultat. I våra uppdrag utgår vi från vilket syfte den rörliga lönen ska ha och tar tillsammans med uppdragsgivaren fram en modell. 

rörlig lön

Med rörlig lön ger du medarbetaren extra incitament till att nå prioriterade mål.

TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02