Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad är ett lönesamtal?
Det finns olika slags lönesamtal
Samtal i löneprocessen
Det finns olika slags lönesamtal


Det finns lönesamtal  där chef och medarbetare utvärderar medarbetarens prestation inför lönesättningen. Det finns lönesamtal där chef och medarbetare kommer överens om ny lön och det finns lönesamtal där chefen meddelar ny lön efter avslutad lönerevision.

För att kunna förbereda sig väl måste alla i företaget ha klart för sig vilket slags lönesamtal som ska genomföras.     

 

Det är inte den som är bäst på att prata i egen sak som ska den högsta lönen! 

 

TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02