Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Vad är ett lönesamtal?
Det finns olika slags lönesamtal
Samtal i löneprocessen
 

Samtal i löneprocessen

En löneprocess kan till exempel innehålla två strukturerade och välförberedda samtal. I utvecklingssamtalet diskuterar chef och medarbetare förväntningar och krav och sätter tydliga mål för medarbetaren. I lönesamtalet följer chef och medarbetare upp resultatet och kopplar det till medarbetarens lön och löneutveckling.

I samtalen blir medarbetaren sedd, kommer till tals och får återkoppling. Medarbetaren får diskutera den egna insatsens betydelse för företagets resultat och får ge sin syn på sin lön och löneutveckling.

Vi ger råd om samtalen i löneprocessen och tillsammans med företaget tar vi fram en effektiv löneprocess. 

löneprocess

Tycker du samtalen är många och att de tar tid?

Vi kan hjälpa dig att göra samtalen meningsfulla och effektiva.


TacTix Solutions  info@tactix.se 2021-11-02