Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Lönepolicy
Bedömningsverktyg
Marknadslöner
Bedömningsverktyg

Inför lönesättningen gör chefen en strukturerad bedömning av hur medarbetaren har uppfyllt sina mål och presterat.

Chefen behöver bedömningsverktyg för att kunna undvika osaklig och godtycklig bedömning. Med stöd av verktyg blir chefernas bedömning systematisk och likartad i hela företaget. Med stöd av verktygen kan också medarbetaren bedöma sin prestation.
Ett bedömningsverktyg kan också användas för att identifiera medarbetarens förbättringsmöjligheter och för att sätta mål.

 

 

bedömningsverktyg lönekriterier

Vi tar fram bedömningsverktyg som kan användas av både chef och medarbetare.  


TacTix Solutions    2021-11-02