Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Våra tjänster
Kurser
Lönesättning
Lönesamtal
Utvecklingssamtal

Kurs

Lönesättning i praktiken
Syftet med kursen är att stärka chefen i sin roll som lönesättare.

Vi varvar teori och praktik.Du lär dig sätta lön utifrån företagets förutsättningar och medarbetarens prestation.
Du tränar på att sätta lön och hålla lönesamtal. Du får checklistor, praktiska råd och användbara tips.     

Kursinnehåll: Lönepolicy, löneprocess, lönestruktur, lönestatistik, kriterier och verktyg för lönesättning och lönesamtal. Praktiska exempel. Träning i att sätta lön och hålla lönesamtal.

 

 


TacTix Solutions    2021-11-02