Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Våra tjänster
Kurser
Lönesättning
Lönesamtal
Utvecklingssamtal
Kurs

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen kan också kallas målsamtal, medarbetarsamtal eller planeringssamtal.

Vi går igenom olika modeller för effektiva samtal som utgår från företagets behov och medarbetarens potential.
Du får verktyg för att hålla en strukturerad dialog med medarbetaren. Du får råd om hur du ger feedback, sätter individuella mål, följer upp dem och kopplar resultatet till lön och löneutveckling. 

Kursinnehåll: Sätta mål och ta fram aktivitetsplan. Följa upp och utvärdera prestation. Träning i att ge och ta feedback i motiverande samtal. Tips, goda råd och många praktiska exempel. 

 

lönesamtal

 


TacTix Solutions    2021-11-02