Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Våra tjänster
 
Kurser
Lönesättning
Lönesamtal
Utvecklingssamtal

 

 

Kurs

Lönesamtal
Du lär dig samtalsteknik och får kunskap och mod att genomföra bra lönesamtal.

Vi tar upp de vanligaste argumenten chefen möter i lönesamtalet och ger råd om hur du kan bemöta dem.
Du får träna på lönesamtal och får personlig feedback. Du får checklistor och praktiska tips.

Kursinnehåll: Förbereda och genomföra lönesamtal. Träning på att hålla lönesamtal och ge konstruktiv feedback. De vanligaste fallgroparna och råd om hur du undviker dem. Träning på att hantera svåra samtalssituationer. Praktiska exempel och många goda råd. 


 

      lönesamtal


TacTix Solutions    2021-11-02