Start

   Lön

Lönesättning Lönesamtal Böcker Våra tjänster Kontakt
 
Våra tjänster
Kurser
Lönesättning
Lönesamtal
Utvecklingssamtal
Kurser

Vi planerar och genomför företagsintern utbildning utifrån uppdragsgivarens önskemål. Vi genomför heldags- och halvdagsutbildningar. Vi ordnar också öppna kurser.

Vi håller workshops, seminarier och kortare informationstillfällen i aktuella ämnen.

Vi utbildar och tränar chefer enskilt och i grupp.

Kontakta oss för mera information och referenser.

 

 

Dags för årets lönesamtal!

Behöver du eller dina chefer bli säkrare  och modigare i att sätta lön och hålla bra lönesamtal?

Kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av att utbilda chefer.

 


TacTix Solutions    2021-11-02